Wyniki współzawodnictwa klubów Dolnego Sląska w Tenisie stan na 31.12.2013r. Otwórz


Apel
Komentarz Strona internetowa Dolnośląskiego Związku Tenisowego dostępna jest pod adresem http://www.dzt.wroclaw.pl znajdują się na niej informacje o bieżącej działalności oraz archiwalne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Koleżanek i Kolegów z dolnośląskich klubów tenisowych o udział w przygotowaniu materiałów które zamieścimy na naszej stronie. Prosimy o przesyłanie wyników sportowych, fotografii, szczególnie prosimy o materiały z działalności klubów teraz i w przeszłości. W najbliższym czasie zamieścimy pierwszy materiał o historii DZT.

Kontakt pod adresem e-mail dztwroclaw@interia.pl.

RedakcjaKluby DZT
Dyrektorzy turniejów DZT

W związku z częstymi przypadkami nieterminowego, niezgodnego z regulaminem turniejowym PZT przekazywaniem przez sędziów naczelnych dokumentacji z zakończonego turnieju, zaleca się dokonywanie wypłaty (przelewu) diety sędziowskiej po otrzymaniu przez dyrektora danego turnieju wszystkich dokumentów turniejowych. Zwrot kosztów podróży powinien nastąpić zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami.
Zwłoka w przesyłaniu wyników turnieju spowodowała w ostatnim czasie przypadki nieuwzględnienie wyników do klasyfikacji, co skutkuje na niekorzyść zawodników poprzez niezaliczenie turnieju do bieżącej listy kroczącej PZT.
Informację o wystąpieniu opóźnienie prosimy przekazywać również do DZT w formie pisemnej lub e-mailowej.